czwartek, 17 sierpnia 2017

Wzory i kolorystyka papierów / Patterns and coloring of papers

Cześć!
Dzisiaj mini kurs o tym, jak dobierać wzory i kolorystykę papierów scrapbookingowych w naszych pracach.

Hello!
Today I prepared for you a mini tutorial on how to choose the patterns and colors of scrapbooking papers in our work.


Z pewnością zadanie jest łatwe, gdy posługujemy się jedną kolekcją papierów, która, co do zasady, ze sobą współgra. Schody pojawiają się jednak, gdy chcemy kolekcje papierów pomieszać. Mieszamy, mieszamy, mieszamy i czasami jest zbyt pstrokato, zbyt nijak albo coś innego nam nie pasuje. 

Certainly the task is easy when we use one collection of papers, which, in principle, is compatible with each other. However, it's difficult when we want to mix paper collections. We mix, mix, mix and sometimes it's too drab, too boring or something else does not fit us.

1) W doborze wzorów papierów dobrze jest posługiwać się zasadą: mały wzór + średni wzór + duży wzór.

It is good to use this rule: small pattern + medium pattern + big pattern.2) Dobierając kolorystykę papierów można ze sobą łączyć kolory w tych samych odcieniach i tonach (błękit z zielenią), jak również kontrastowe (czerwony z niebieskim). Warto jednak zwrócić uwagę na to, aby papiery miały jedną wspólną cechę: jeden wspólny kolor. To ułatwi Wam pracę z papierami! :-)

You can mix colors in the same shades and tones (for example blue with green) and contrast colors (for example red with blue). It is important that the papers have one thing in common: one common color. This will make it easier for you to work with papers!

A tutaj prezentuję Wam nieprawidłowe i prawidłowe zestawienia wzorów i kolorystyki. Widzicie różnicę? :-)

And here I present you incorrect and correct combinations of patterns and colors. See the difference? :-)

Mam nadzieję, że odrobinę ułatwię Wam dobór wzorów i kolorów papierów do scrapbookingu. Dajcie znać, jak Wy sobie z tym radzicie i jakie zasady stosujecie! :-)

I hope that a little bit will help you choose the patterns and colors of scrapbooking paper. Let's know how you handle this and what rules you apply! :-)

Pozdrawiam! / Greetings!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)