wtorek, 13 grudnia 2016

hello january - czyli inna wersja bullet journal//
another version of the bullet journal

Jakiś czas temu zachwyciłam się bullet jouralem. Jednak podchodzę do niego trochę jak do jeża, czyli ostrożnie. Nie nabyłam jeszcze grubego notatnika, ale mam już sporą kolekcję cienkopisów ;)
A w momencie, gdy zobaczyłam nowości Piątkowe w postaci zeszytów do ArtJournalingu, wiedziałam, że mogę je wykorzystać w kolejnych miesiącach. Dzięki temu duchowo przygotuję się do całorocznego bullet journala. Oczywiście nie udało mi się zacząć w grudniu, za dużo się wokoło dzieje. Ale styczniowy notes ma już swoja stronę tytułową :) Mocno minimalistyczną :)

Some time ago I was enraptured by a bullet joural. But I approach it a bit like a hedgehog, or caution. I did not buy yet thick notepad, but I already have a large collection of fineliners ;)
And when I saw Friday's news in the form of notebooks for ArtJournal, I knew that I could use them in subsequent months. By this spiritually I prepare for year-round bullet Journal. Of course, I was not able to start in December, with a lot going on around me. But January's notebook already has its cover page. Heavily minimalist :)

Użyłam: / I used:


Uściski!
Magda


1 komentarz:

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)