czwartek, 17 listopada 2016

Kartka monochromatyczna / Monochrome card

Spotykam się czasami z pytaniami o kartki monochromatyczne. Więc dziś krótki kurs na taką kartkę.
Na początek wybieramy papier lub kilka papierów w podobnym kolorze + biały lub kraft - w zależności od koloru bazy.

I meet sometimes with questions about monochrome cards. So today, a short course on the card.
At the beginning choose the paper, or several papers in similar color + white or kraft - depending on the color of the base.

 
Sekretem tego by kartka w jednym kolorze nie była nudna jest różnorodność warstw,
The secret to this card in one color was not boring, is the variety of layers,

oraz oddzielanie ich kolorem bazy, w tym wypadku białym .
and separating the base color, in this case white.

Po ułożeniu bazowych elementów zaczynam dobierać kolory poszczególnych dodatków.
After laying the basic elements I begin to choose the colors of individual additives.

Kiedy już mniej więcej widzę efekt końcowy, kleję i wykańczam kryształkami i białym splashem lub cienkopisem. W tym wypadku jest to kartka ślubna i miała być bez chlapań, dlatego użyłam jedynie kryształków.
Once you have more or less see the end result, I glue, and finishing up with crystals and white splash or Roller. In this case, it is a Wedding card so I dont do splashes, and I used only the crystals.

Całusy / Kisses
www.mrude.pl


1 komentarz:

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)