poniedziałek, 15 czerwca 2015

Podziękowania za przyjaźń / Thanks for friendship

Misz-maszowa kartka powstała z połączenia dwóch zupełnie różnych kolekcji.
Mimo odmienności papierów nie czuje się dysonansu, prawda?

Mish-mash card is a combination of two very different collections.
Despite the differences in papers not feel dissonance, right?


Użyłam:/ I used:

 

Pozdrawiam!
Magda


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)