sobota, 11 kwietnia 2015

Jak zrobić własny scrapbook- KURS/ How to make scrapbook- DIY

Cześć, dzisiaj mam dla Was coś specjalnego! Krok po kroku pokażę Wam, jak zrobić własny scrapbook, który będziecie mogły używać jako album, art jurnal albo... jak tylko chcecie :) Mam nadzieję że mój kurs się Wam spodoba i pochwalicie się Nam efektami swojej pracy! Gotowi? Zaczynamy!

 Hi, today I have something special for you! Step by step I will show you how to make your own scrapbook, which you could use it as photo album, art journals, or... as you like :) I hope you will like my course and you brag about effects of your work! Ready? Here we go!


Krok 1
Zaczynamy od przygotowania materiałów i narzędzi. Czego będziemy potrzebować?
Step 1
We start with the preparation of materials and tools. What do we need?

1. Nożyczki /Scissors
2. Ołówek /Pencil
3. Klej /Glue
4. Gumka /Rubber
5. Bindownica (jeśli jej nie mamy, możemy spiąć album kółeczkami) Binding Maschine
6. Binda 5/8" (16cm) /Owires 5/8" (16cm)
7. Wstążka /Ribbon
8. Gumka pasmanteryjna /Eraser
9. Papiery x20 /Scrapbooking paper x20
10. Baza z beermaty 14,5x18cm/ Cardboard 14,5x18cm
11. Karty ATC lub do Project Life/ ATC or Project Life card
12. Linijka/ Ruler


Krok 2
Zaczynamy od przycięcia papieru, który będzie nam służył za okładkę. Ja dodaję +2cm do wymiarów okładki, więc muszę wyciąć dwa prostokąty o wymiarach 16,5x20cm. W tym momencie skracam również bindę- potrzebujemy 13 oczek, czyli około 14 cm.

Step 2
We start from trim paper that will serve us for the cover. I add + 2cm to the size of the cover, so I have to cut two rectangles 16,5x20cm. At this point also I have to reduces owires - we need 13 mesh, or about 14 cm.Krok 3
Przycinamy gumkę pasmanteryjną do 10cm i wstążki 20cm. Gumkę składamy na pół, przykładamy do beermaty tak, by wystawała tylko część niezbędna do przytrzymania długopisu i podkładamy wstążkę tak, by na bazie pozostało około 3-4cm wstążki. Przeszywamy.
Pamiętajcie żeby przyszyć wstążkę również do drugiej strony bazy- wstążka pozwoli nam zamknąć notes. Przyszyjcie też obie wstążki i gumkę w odległości około 1,5cm od krawędzi bazy- pozwoli Wam to później podkleić wierzchnią część okładki.

We cut the eraser up to 10 cm and 20cm ribbon. Eraser make in half and we put on cardboard so it protrudes just enough space to hold the pen and put a ribbon under cardboard so that it remains around 3-4cm ribbons on base. We sew.

Remember to sew the ribbon also to the second side the base- ribbon will allow us to close the notepad. You sew also both ribbons and eraser approximately 1.5 cm from the edge of the base thanks to you can later glued the top part of the cover.


Krok 4
Przyklejamy papier do bazy, zaginamy przy krawędziach i ścinamy rogi w sposób pokazany poniżej. Przyklejamy nadmiar papieru do wewnętrznej strony bazy.

Step 4
Glue the paper to the base, bent it at the edges and corners should be cut as shown below. Excess paper glued to the inside side  of the base.Krok 5
Wycinamy z dowolnego papieru dwa prostokąty o wymiarach 14x17,5cm. Przyklejamy po wewnętrznej stronie okładki. Tak powinny prezentować się gotowe okładki:

Step 5
We cut any piece of paper two rectangles of size 14x17,5cm. We glue it on the inside front cover. So that should presents finite cover pages.


Krok 6
Teraz wykonujemy wkład scrapbooka. Przycinamy ok 20 arkuszy papieru do wymiarów 12,5x18cm.

Step 6 
Now, we make pages :) We cut the papers (20 pages) to size 12,5x18cmKrok 7
Dzielimy przycięte karty po 5 sztuk i bindujemy. Jeśli chcecie by w środku znalazły się małe karty do PL, pamiętajcie żeby je również przebić!

Step 7
We divide pages into 5 pieces and bind it all. If you want to have PL card inside scrapbook, then you have to punch them!


Teraz wystarczy tylko włożyć i zamknąć bindę- scrapbook gotowy!
Now just instert and close the owire- scrapbook is finished!


Krok 8
Teraz wystarczy już tylko zacząć uzupełniać nasz scrapbook :) Miłej zabawy!

Step 8
Now we can complete the scrapbook album. Have fun!

1 komentarz:

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)