sobota, 24 stycznia 2015

Ku chwale kawy / Coffee glory

Do kawy nie można mieć stosunku obojętnego - albo się ją kocha, albo nie. Pinezka kawę kocha, wielbi i mogłaby ją pić litrami (ale tylko do godziny 16:00). Pinezka kocha kawę tak bardzo, że postanowiła uwiecznić ją na layoucie.
Uważny obserwator wie, jaką kolekcję papierów Pinezka wykorzystała - tytuł LO, to po prostu tytuł kolekcji.

To coffee you can't have a neutral relationship - or you love it or not. Pinezka loves coffee, worships and could drink liters of it (but only till 16:00). Pinezka loves coffee so much that she decided to immortalize it on the layout.
A careful observer knows what a collection of papers Pinezka used - title LO, it's just the title of the collection.

 Pinezka użyła: / Pinezka used:


2 komentarze:

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)