poniedziałek, 29 grudnia 2014

Pożegnanie... / Goodbye...

Kochani!
Kończy się rok kalendarzowy i kończy się również drugi już rok mojej przygody z Piątkiem Trzynastego. To był wspaniały czas współpracy z Kasią i całym Design Teamem. Fantastyczne papiery PT13 będę jeszcze na pewno wykorzystywać w swoich pracach, do czego i Was namawiam!
A dziś, na pożegnanie, kartka na rozpoczęcie dorosłego życia :)

Dear!
It ends with the calendar year and ends on the second a year of my adventure with Piątek Trzynastego. It was a great time with Kasia and cooperation throughout the Design Team. PT13 fantastic papers I have certainly used in my works, and what I would urge you!
And today, at the farewell, card to start adult life.Użyłam: / I used:

 

Pozdrawiam!
Magda mamajudo


1 komentarz:

Każdy komentarz jest dla nas ważny :)